Category Archives: Yapı ve İnşaat

Yapı Denetim Nedir? Nasıl Yapılır?

En kaba tabiriyle yapı denetim, yeni inşa edilen binaların denetlenmesi ve denetim sonucu binaların güvenilir olduğuna ilişkin onay verilmesidir. Eğer bina bazı kriterleri taşımadığı için güvenilir sayılmıyorsa bu denetimden geçemeyecektir. Bu durumda ise binaları güvenli hale getirecek olan değişiklikler yapılmalı ve bina tekrar denetime tabi tutulmalıdır.

Yapı Denetim

Yapı denetim bir inşaat sektörüdür denilebilir. Yapı denetim firmaları inşa edilen binaları proje ve temel atma aşamasından başlayarak, müşteriye teslime hazır hale geldiği son aşamaya kadar denetleyen ve yapılan inşanın aşamalarına onay veren ya da vermeyen denetim firmalarıdır. Bu denetimi yapan kişiler ise işinde belirli bir kıdeme sahip olan mimar ve mühendislerdir. Bu kişiler binaları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kriterlere göre inceleyerek uygunluğu halinde onay vermektedir.

Yeni Yapılara Denetim

Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde yapı denetim en önemli sektörlerden birisidir diyebiliriz. Ancak bu denetim yalnızca deprem için değil başta deprem olmak üzere yangın, sel, toprak kayması gibi felaketler ve çok daha fazlası için yapılmaktadır. Bu sayede yeni yapılan binalarda güvenlik daha ön plana çıkarılmakta ve insanlar daha güvenle yaşamaktadır.

yapı denetleme hizmeti

Denetim Süreci

Bir inşaatın denetimini üstlenen yapı denetim firması, onay verdiği her binada oluşabilecek hasarlardan da sorumlu olacaktır.

Denetim süreci inşaatı yapan firma tarafından, yapı denetim şirketine projenin gönderilmesi ile başlar. Projeler incelemeden geçirilir ve proje onaylandıktan sonra inşaata başlanabilir. Üzerinde değişiklik yapılan projelerin de tekrar yapı denetim şirketinin onayından geçmesi gerekir. Bu şekilde başlayan süreç, inşaatın projeye uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ile inşaat bitene kadar devam eder.

Eski Yapılar

Ülkemizde daha önceki yıllarda inşa edilen binalarda denetim şartı olmadığı için bir denetime tabi tutulmamışlardı. Bu yapılar zamanla deprem gibi felaketlerde yıkıldığı gibi, yangın merdiveni dahi olmayan binalar pek çok faciaya sebep oldu. Yaşanan bu tatsız gelişmelerden sonra yapıların denetlenmesi ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne çıktı ve yapı denetim zorunluluğu getirildi. Şimdilerde ise en küçük yapılardan tutun da devasa yapılara kadar inşa edilen her yapı bir denetime tabi tutuluyor. Binaların yalnızca deprem gibi hadiselerle değil malzemeden çalınarak dayanıksız yapıldığı da göz önüne alınırsa denetim ihtiyacının zaruri bir durum olduğu daha net görülür.

Yapı Denetim Firmaları Nasıl Çalışır

Yapı denetim firmaları bünyesinde mimar ve mühendis çalıştıran şirketlerdir. En az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olan mimar ve mühendisler denetim yapmaya yetkilidir. Bu kişiler inşaatın proje aşamasından başlayarak, inşaatın tamamlanması aşamasına kadar tüm süreci kontrol eder ve güvenlik açısından uygun görülmesi halinde onay verirler. Bu onaylar yapı denetim firması garantisi altında verilir.

Yapı denetim şirketi tarafından onay alamayan inşaatlar ise durmak zorunda. Bu ise büyük bir zarar demek. Bu yüzden inşaat aşmasına geçilmeden mutlaka bir yapı denetim şirketi ile görüşülmesi gerekir. Bizim tavsiye verebileceğimiz yapı denetim firmasına da buraya tıklayarak gidebilirsiniz.  Eğer ki büyük veya kompleks bir yapı inşa edecekseniz birden fazla yapı denetim şirketi ile çalışmak sizin için daha güvenli olabilir. Spor kompleksleri, AVM’ler, siteler gibi alanlar bu yapılara örnek verilebilir.